در این دوره هنرجو قصد دارد که توانایی‌های پروازی خود را افزایش دهد و مهارت خود را در پرواز بیشتر کند.
در این دوره هنرجو باید یاد بگیرد که تیک آف خود را بصورت دقیق‌تر، امن‌تر و حرفه‌ای‌تر کند و سپس پروازی بهتر، ارتفاع بیشتر و ساعت پروازهای خود را افزایش دهد و بتواند با علم و فکر دقیق‌تر پرواز کند و بصورت دقیق‌تر و امن‌تر خود را به محل فرود(تارگت)یا هدفی که مربی برای او در نظر گرفته برساند.
ترمالگیری، ریج سورینگ، بیگ ایرز، لند با بیگ ایرز، هدف زنی در لندینگ، تیک آف ریورز، لند در محدوده موردنظر مربی(تارگت)، تشریح دقیق پرواز خود، شناسایی مناطق خطر ساز، شناسایی مناطق امن، تشخیص و آنالیز دقیق شرایط هوا و در کل تشریح دقیق هدف پرواز و عکس العمل‌های خود به مربی.
این دوره شامل ۶۰ سورتی پرواز از ارتفاع بلند خواهد بود.
کلاسهای تئوری در حین پیشرفت هنرجو و با استفاده از فیلم‌های آموزشی و کتب و جزوات مورد تائید برگزار خواهد شد.
داشتن لوازم مورد تایید مربی در این دوره الزامی خواهد بود.
پیشرفت هنرجو بستگی به استعداد و زمانی که هنرجو برای یادگیری این رشته خواهد گذاشت بستگی خواهد داشت.
هنرجو در تمام مراحل این دوره تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مربی خوهد بود.
ارایه گواهینامه از سازمان هواپیمایی کشوری