لیلا شکیبا

لیلا شکیبا
ساکن شیراز
سطح پروازی : اینترمدیت
صدور اولین گواهینامه پرواز در سال 97 از سازمان هواپیمایی کشوری

 

لینک xcontest