محمد سجادیان
متولد 1367
ساکن شیراز
صدور اولین گواهینامه پرواز در سال 1397
از خلبانان فعال تیم پرسپولیس فلای
لینک xcontest